Tuyển công nhân may

Công ty may mặc thiết bị bảo hộ AAA hiện đang cần tuyển 50 công nhân may....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Website: www.muaban.quehuong.info