Tục lệ làng vệ xưa

Đây là tài liệu nói về tập tục của Thôn Hộ Vệ mà cháu mới photo được từ cuốn sách HƯNG YÊN TỈNH VĂN LÂM HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔNG CẬN DUYỆT XÃ CÁC THÔN TỤC LỆ 興 安 省 文 林 縣 良 才 總 近 悅 社 各 社 村 俗 例 cháu đăng một phần lên để mọi người tham khảo. Tài liệu này có đủ cả 4 thôn của xã Cận Duyệt là: Đức tinh, Hỷ Duyệt, Đông Đô, Hộ Vệ. Vì chưa có thời gian lên cháu chỉ đăng một vài trang. Các cụ, các bác và mọi người ,có thể đọc và dịch cho mọi người hiểu thì hãy liên hệ với ban quản trị web. Để có thể đăng bản dịch và hiệu đính lên cho tất cả mọi người cùng xem.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa
Tục lệ làng vệ xưa

Bình luận

2
Ảnh của Thao Nguyen

Em đã hỏi một số người về việc dịch bản Hương ước này nhưng rất khó, em cũng không quen nhiều người biết chứ Hán, có bạn giới thiệu có thể đến chù Tứ Kỳ (Hà Nội) nhờ các sư thầy dịch giúp. Có ai quen các sư thầy không nhỉ?

Bản tiếng hán này để mang về so sánh xem có giống với bản ở làng mình đã nhận không. Nếu giống thì có lẽ ở làng mình đã có bản dịch, như vậy cũng không cần dịch nữa. Phần làng mình trong tài liệu này có hơn 40 trang. Anh đã scan nhưng tạm thời chưa đưa lên web, anh mới chỉ đưa một phần lên mọi người coi thử. Khi nào so sánh nếu giống thì anh sẽ đưa lên đầy đủ.
Cảm ơn em đã hỏi giúp,