Trung thu

TRUNG THU BUỒN

Trời cao có thấu lòng con
Mười hai năm lẻ không còn trung thu
Đêm nằm ghế đá muỗi ru
Ngày đi lượm rác mỏi dừ đôi chân

Còn đâu thổi sáo múa lân
Còn đâu tiếng trống vang ngân đêm rằm
Tim con như có dao đâm
Mỗi độ thu đến âm thầm khóc than

Vì đâu con phải cơ hàn
Cái TÔI người lớn nát tan cửa nhà
Để cho con trẻ bê tha
Lang thang bươn trải dở ma dở người

Nhà ta con cái vui cười
Tung tăng váy áo rạng ngời đón trăng
Phép màu gặp được chị Hằng
Xẻ chia hạnh phúc công bằng tuổi thơ
Không còn con trẻ bơ vơ
Ai cũng náo nức đón chờ trung thu

18/09NHK

trung thu