Tin học

Tin học

1. Bạn vào trang web sau http://www.xml-sitemaps.com/2. Bạn sẽ đợi cho đến khi sitemap được tạo xong3. Tải sitemap về và đưa lên thư mục web của bạnNhư vậy là bạn đã tạo được sitemap giúp cho bộ máy tìm kiếm google dễ dàng nhận dạng trang web của bạn.Chúc bạn thành công!
Thực hiện các lệnh insert, update, delete, xem chi tiết nội dung trên một trang php duy nhất.1. Tạo form chẳng hạn FORM_INTRODUCTIONS trong form này đưa vào hai input là rech_action và id để nhận biết.2. Tạo các hàm javascript để gán action và id cho form FORM_INTRODUCTIONS3. Tạo form để nhập liệu ví dụ form introductions và hàm javascript...
Vào Configuration\Media\IMCE dưới phần Role-profile assignment tìm đến vai trò Editor chọn cho phép sử dụng Public file và Private file có cái Profile name là User-1. Ok giờ đăng nhập lại bằng editor và thử add vào một media là một flash hay video, audio,...

Trang