Thông báo việc bình luận trên web

Gửi tới tất cả các khách tới thăm web site Làng Hộ Vệ. Hiện tại web site có sử dụng 2 cách bình luận vì lý do sau:

  1. Trước đây mình sử dụng mục bình luận của web nhưng không có nhiều người bình luận lên đã sử dụng bình luận của Facebook. Nhưng do bình luận của Facebook có hạn chế khi sửa đổi nội dung, đường dẫn bài viết khác đi thì bình luận đó sẽ bị mất.
  2. Nay mình mở lại bình luận riêng của trang web để mọi người bình luận, như vậy khi sửa đổi nội dung sẽ không bị ảnh hưởng đến phần bình luận.
  3. Mọi người có thể đăng ký tài khoản, sau khi đăng ký sẽ nhận được email có liên kết để đăng nhập (liên kết này chỉ sử dụng 1 lần). sau khi đăng mọi người vào phần đổi mật khẩu để tạo mật khẩu cho mình, mật khẩu này dùng để đăng nhập ở những lần sau. Sau khi đăng nhập có thể tải ảnh cá nhân của mình lên làm ảnh đại diện.
  4. Mọi người có thể comment mà không cần đăng ký và đăng nhập, nhưng phải nhập mã bảo mật để đảm bảo an toàn hơn cho web site.
  5. Mọi người nên sử dụng comment của web site phía dưới bài viết để đảm bảo comment không bị mất khi sửa đổi nội dung. Trân trọng cảm ơn!

Viết bình luận

CAPTCHA
Câu hỏi này là để kiểm tra cho dù bạn là một người khách truy cập và để ngăn chặn gửi thư rác tự động.

Nhập hai từ: