Thông báo mời dự lễ khánh thành Đình Làng Hộ Vệ

 THÔNG BÁO

MỜI CÁC CON EM CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỀ DỰ LỄ KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG

           Kính gi: Toàn th nhân dân trong thôn

           Đưc s thng nht ca ban t chc và nhân dân trong thôn, đ ngày l khánh thành ngôi Đình Làng đưc vui v và long trng. Cơ s thôn kính mi tt c các con em ca đa phương đi lao đng, hc tp, công tác trên khp mi min t quc v d bui l. Giy mi ban t chc đã gi qua các gia đình và nh các gia đình có con em xa quê mi giúp.

          Đ công tác hu cn chun b đưc đy đ và chu đáo, ban t chc nh các gia đình thông báo giúp, ai ăn cơm ti Đình thì gia đình ra đăng ký vi ban t chc.

          Đa đim đăng ký ti Đình Làng.

          Thi gian đăng ký đến hết ngày 8/2/2013 âm lch.

          Ban t chc l khánh thành đình làng rt mong s thông cm và hp tác h tr ca các h gia đình có ngưi con xa quê đ ban t chc hoàn thành tt nhim ph.

(Rất xin lỗi mọi người vì trong quá trình đăng thông báo đã thiếu một chữ "ra" nay đã được sửa lại, rất mong được thứ lỗi và thông cảm.)

Trân trọng cảm ơn!

thông báo

giẫy mời dự lễ căt băng khánh thành đình làng vệ

giẫy mời dự lễ căt băng khánh thành đình làng vệ

chương trình căt băng khánh thành đình làng vệ

 

dinh lang ve

Viết bình luận

CAPTCHA
Câu hỏi này là để kiểm tra cho dù bạn là một người khách truy cập và để ngăn chặn gửi thư rác tự động.

Nhập hai từ: