Những cuốn sách hay về cuộc sống

Những cuốn sách hay về cuộc sống

31 mẩu chuyện lên tinh thần thú vị

Hầu hết những cẩm nang dinh dưỡng đều khuyên rằng: nếu mỗi ngày bạn đều ăn một quả táo thì sẽ không bao giờ phải gặp bác sĩ. Giống như thể chất, tinh thần của bạn cũng cần có loại “táo” cho riêng nó. 31 mẩu chuyện lên tinh thần trong cuốn sách này sẽ là “31 quả táo” cung cấp “vitamin tinh thần” cần thiết giúp nguồn nội lực của bạn thêm mạnh mẽ, dồi dào.

Subscribe to RSS - Những cuốn sách hay về cuộc sống