Sự kiện nổi bật

Sự kiện nổi bật

Trong những ngày qua toàn thể bà con trong thôn đã nhiệt tình hướng ứng hoạt động chuẩn bị khánh thành Đình Làng. Chiều thứ 7 ngày 16 tháng 3 năm 2013 dương lịch tức ngày 05 tháng âm lịch. Toàn thể nhân dân trong thôn đã cùng nhau ra Đình mỗi người một việc, người khuân gạch, người xúc cát lát nền, người trồng cây, người quét dọn, trang hoàng cho Đình...

Hoạt động này tiếp tục được thực hiện trong ngày chủ nhật 17/3, cho tới nay xung quanh Đình đã được cắm cờ hoa, trang trí đèn điện, sẵn sàng cho ngày hội khánh thành sắp tới...