Danh sách bài viết

Cách đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong word 2007

Đánh số trang tại trang bắt đầu tùy thích. Ví dụ: bạn muốn đánh số trang bắt đầu từ trang số 3 của file word.

1. Bạn đặt chuột vào cuối trang số 2 chọn tab Page layout -> chọn Bread -> chọn Next Page khi đó con chuột sẽ tự động nhảy xuống trang số 3.

đánh số trang

2. Khi con chuột ở trang số 3 bạn double click chuột lên vùng trắng phía trên để mở header và footer lên và chọn bỏ "Link to previous"

Excel không tự động thay đổi giá trị total khi thay đổi biến

Kiểm tra chế độ automatic calculation của excel:
1. Với Excel 2003 bạn vào Tools > Option chọn vào tab Calculations rồi chọn chế độ Automatic Calculation như vậy là Ok.
2. Với Excel 2007 bạn chọn vào nút Office trên cùng của góc màn hình bên trái sẽ hiện ra một form. rồi chọn Excel Options ở phía dưới bên phải, form Excel options sẽ hiện ra bạn chọn tiếp vào Formulas khi đó ở phần Calculations options nhìn bên dưới Workbook Calculation chọn vào Automatic nhấn Ok vậy là được. Khi bạn thay đổi giá trị của biến thì kết quả của total tự thay đổi.

Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

1 addcslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo trong kiểu C
*Cấu trúc :addcslashes(string with special characters);

2 addslashes :Trích dẫn xâu kí tự với những vạch chéo
*Cấu trúc : addcslashes(a string with special characters);

3 bin2hex :Chuyển đổi dữ liệu dạng nhị phân sang dạng biểu diễn hệ hexa
*Cấu trúc :bin2hex(string);

4 chop :Tách bỏ nhưng khoảng trắng từ cuối một xâu

5 chr : Cho một kí tự đặc biệt trong bảng mã
*Cấu trúc : chr(numeric);

6 chuck split : Tách một xâu thành các xâu nhỏ hơn

Một số lệnh CMD

I. Các lệnh nội trú
Lệnh nội trú là những lệnh thi hành những chức năng của HĐH, thường xuyên được sử dụng, được lưu trữ vào bộ nhớ của máy tính từ khi khởi động và thường trú ở trong đó cho tới khi tắt máy.

Cách viết chung:
1.1. Một số lệnh về hệ thống

Một số lệnh Command line

Click Start-->Run---> type cmd ---> press enter
Lệnh chuyển ổ đĩa để chuyển sang ổ D bạn dùng lệnh D:
Để chuyển thư mục bạn dùng lệnh CD\
1. Lệnh Ping :
Cú pháp:
Code:

ping ip/host [/t][/a][/l][/n]

Cách tạo sitemap cho các bộ máy tìm kiếm Google

1. Bạn vào trang web sau http://www.xml-sitemaps.com/

tạo sitemap

2. Bạn sẽ đợi cho đến khi sitemap được tạo xong

tạo sitemap

3. Tải sitemap về và đưa lên thư mục web của bạn

Thiết kế website động với mã nguồn Drupal 7 – phần 1

Drupal là một hệ thống quản trị nội dung (CMS) mã nguồn mở, miễn phí, rất mạnh mẽ và ổn định, được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Sự ổn định và mạnh mẽ từ nhân của Drupal đã khiến cho mã nguồn này được tin dùng từ những blog, website nhỏ đến các mạng xã hội cộng tác lớn.

Chú ý làm insert, update, delete, select dữ liệu trong php với action

Thực hiện các lệnh insert, update, delete, xem chi tiết nội dung trên một trang php duy nhất.

1. Tạo form chẳng hạn FORM_INTRODUCTIONS trong form này đưa vào hai input là rech_action và id để nhận biết.

2. Tạo các hàm javascript để gán action và id cho form FORM_INTRODUCTIONS

3. Tạo form để nhập liệu ví dụ form introductions và hàm javascript checkform(form) kiểm tra dữ liệu nhập vào trên form

Để web drupal không load lại các khối cố định

Để trang web drupal không load lại các khối cố định chẳng hạn như phần header, menu, các block bên phải, bên trái cố định, các block ở footer. giúp cho trang web hiển thị nhanh hơn.
Đầu tiên bạn cần cài đặt module Boost cho trang web. sau đó bạn cần cấu hình cache: vào configuration\Development\Performance trong phần Caching bạn chọn vào ô Cache pages for anonymous users và Cache Block. để tối ưu Bandwidth cho web site bạn chọn vào ô Compress cached pages, Aggregate and compress CSS files, Aggregate Javascript files.

Cấu hình cho editor sử dụng file browse trong drupal

Vào Configuration\Media\IMCE dưới phần Role-profile assignment tìm đến vai trò Editor chọn cho phép sử dụng Public file và Private file có cái Profile name là User-1. Ok giờ đăng nhập lại bằng editor và thử add vào một media là một flash hay video, audio,...

Trang