Người xa quê

Mục người xa quê sẽ đăng tải danh sách những người Làng Vệ hiện đang sinh sống và làm việc xa quê hương. Đồng thời mọi người có thể trao đổi, thảo luận trên diễn đàn trong mục "người xa quê" (sẽ được tạo trên diễn đàn).

 

Dưới đây là danh sách những người Làng Hộ Vệ hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Quốc.

1. Ông Nguyễn Văn A

...

Dưới đây là danh sách những người Làng Hộ Vệ hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Quốc.

1. Ông Nguyễn Văn A

...