Việc Làm

mục giới thiệu việc làm dành cho mọi người.

Tuyển công nhân may

Công ty may mặc thiết bị bảo hộ AAA hiện đang cần tuyển 50 công nhân may....

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Website: www.muaban.quehuong.info

Subscribe to RSS - Việc Làm