tình yêu

Bây giờ là tháng Tám rồi em…

tháng 8 mùa yêu nhau

Bây giờ tháng Tám. Ở Hà Nội, chắc hẳn nhiều người đang nhắc đến mùa thu, và hoa cúc vàng chuẩn bị được cắm trong bình đặt nơi bậu cửa.

Subscribe to RSS - tình yêu