Sổ tay Drupal

Sổ tay các kiến thức về Drupals

Lỗi menu content type

Khi xóa kiểu nội dung (content type) đi rồi mà menu của kiểm nội dung đó vẫn hiển thị khi chọn thêm nội dung mới. Cách xử lý như sau:

1. Vào Cấu trúc / Trình đơn / Điều hướng (admin/structure/menu/manage/navigation)

2. Nhìn những kiểu nội dung xóa rồi mà vẫn còn menu trong phần này

Tạo block lọc tội dung theo tháng với drupal 7

Creating a monthly archive block with Drupal 7 views

Creating a Drupal Slideshow with Views Slideshow

Views Slideshow is the most popular module for creating slideshows in Drupal.
Earlier this year we showed you how to use Views Slideshow to create a basic slideshow.
One of our students read that tutorial and wondered about taking things further. They wanted to create a slideshow with smaller thumbnails, similar to the one you see on WhiteHouse.gov, Grammy.com and many other Drupal sites. In this tutorial, we show you how to create a more advanced slideshow, similar to those famous sites.

Sử dụng modules Views trong Drupal

 Sử dụng thuần thục hệ thống Drupal, với các khái niệm node, node type, taxonomy, user, roles, roles's permission, chúng ta đã có thể áp dụng được Drupal vào các nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, xét về khả năng trình bày nội dung, bản thân Drupal chưa đưa ra được các khả năng cần thiết. Thí dụ, chúng ta sẽ thực hiện những thao tác nào để tìm ra:

Thiết kế website động với mã nguồn Drupal 7 – phần 1

Drupal là một hệ thống quản trị nội dung (CMS) mã nguồn mở, miễn phí, rất mạnh mẽ và ổn định, được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Sự ổn định và mạnh mẽ từ nhân của Drupal đã khiến cho mã nguồn này được tin dùng từ những blog, website nhỏ đến các mạng xã hội cộng tác lớn.

Để web drupal không load lại các khối cố định

Để trang web drupal không load lại các khối cố định chẳng hạn như phần header, menu, các block bên phải, bên trái cố định, các block ở footer. giúp cho trang web hiển thị nhanh hơn.
Đầu tiên bạn cần cài đặt module Boost cho trang web. sau đó bạn cần cấu hình cache: vào configuration\Development\Performance trong phần Caching bạn chọn vào ô Cache pages for anonymous users và Cache Block. để tối ưu Bandwidth cho web site bạn chọn vào ô Compress cached pages, Aggregate and compress CSS files, Aggregate Javascript files.

Khắc phục lỗi lệnh insert hay update có ký tự đặc biệt trong php & mysql

Khi bạn thực hiện lệnh insert hay update trong php và mysql sẽ có những ký tự đặc biệt khiến cho câu lệnh không thể thực thi ví dụ: dâu nháy ' trong câu lệnh trong php như sau:

$sql = "insert into amprie_categories (cat_nom_fr, cat_nom_en, cat_repertoire_fr) values('".$cat_nom_fr."','".$cat_nom_en."','".$repertoire_fr."')";

khi bạn print $sql nó sẽ ra câu lệnh dưới:

insert into amprie_categories (cat_nom_fr, cat_nom_en, cat_repertoire_fr) values('RIE c'est quoi?','what is RIE?','presentation')

Thay đổi chuỗi mặc định khi cài đặt Drupal

Drupal has language files that hold all of the messages and labels you see while using your site. You can change this text if you need to.

To change language used in Drupal, you need to translate the language strings that come in the Drupal distribution. Drupal comes bundled with a module called Locale that will let you do that, but it's really rather complicated. There's a much simpler module called String Overrides that will let you change a few things with a few simple steps.

Step 1. Download and install the String Overrides module

Subscribe to RSS - Sổ tay Drupal