Lập trình web

Sổ tay các kiến thức về lập trình web

Hướng dẫn responsive theme (template) cho mobile trong drupal

Hiện nay càng ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại, máy tính bảng để truy cập internet thay vì dùng máy tính. Vì vậy việc thay đổi giao diện web cho phù hợp với chiều rộng màn hình thiết bị đóng vai trò khá quan trọng. Để tạo một giao diện đáp ứng được độ rộng của màn hình các thiết bị khác nhau bạn có thể dùng kỹ thuật đó là CSS. Sau đây là phần hướng dẫn cơ bản cách responsive để có một giao diện đáp ứng được với chiều rộng màn hình của các thiết bị.

1. Đầu tiên bạn tạo một file css

Cách tạo sitemap cho các bộ máy tìm kiếm Google

1. Bạn vào trang web sau http://www.xml-sitemaps.com/

tạo sitemap

2. Bạn sẽ đợi cho đến khi sitemap được tạo xong

tạo sitemap

3. Tải sitemap về và đưa lên thư mục web của bạn

Chú ý làm insert, update, delete, select dữ liệu trong php với action

Thực hiện các lệnh insert, update, delete, xem chi tiết nội dung trên một trang php duy nhất.

1. Tạo form chẳng hạn FORM_INTRODUCTIONS trong form này đưa vào hai input là rech_action và id để nhận biết.

2. Tạo các hàm javascript để gán action và id cho form FORM_INTRODUCTIONS

3. Tạo form để nhập liệu ví dụ form introductions và hàm javascript checkform(form) kiểm tra dữ liệu nhập vào trên form

Cấu hình cho editor sử dụng file browse trong drupal

Vào Configuration\Media\IMCE dưới phần Role-profile assignment tìm đến vai trò Editor chọn cho phép sử dụng Public file và Private file có cái Profile name là User-1. Ok giờ đăng nhập lại bằng editor và thử add vào một media là một flash hay video, audio,...

Subscribe to RSS - Lập trình web