Chuyện

Tử Chiến Phiên Ngung Thành

Tử chiến phiên ngung thành

Từ lúc Cù - Lạc đem quân Hán vượt biên giới vào đóng ớ phiên Ngung thì Cù - Thái - hậu càng lộng quyền hơn...
Ác phụ nắm cả quyền sinh sát trong tay xem thường vua Ai - vương và tất cả các quan trong triều nội

Hạnh Hoa Thôn Phục Hận

hạnh hoa thôn phục hận

Quân Hán tràn sang
Bạo tàn gieo rắc
Ðất nước điêu tàn

Người Đẹp Thành Phiên Ngung

người đẹp phiên ngung thành

Thành Phiên Ngung nước Triệu ngày xưa, nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Truyện lấy thời điểm đời thứ tư nhà Triệu, Triệu Đà lúc này đã chiếm cứ và đô hộ nước Âu Lạc (An Dương Vương), khi vua là Ai Vương bị mẹ là Cù thị thái hậu vốn người Hán át quyền. Cù thị cùng An Quốc Thiếu Quý muốn hàng phục Hán Đế, biến nước Nam Việt thành chư hầu.

Chuyện cười tặng nàng

chuyện tranh vui tặng nàng

chuyện tranh vui tặng nàng

chuyện tranh vui tặng nàng

Cười từ sáng đến tối

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

- Nếu mình là Adam thì thế giới này sẽ khác hẳn.

Nước mắm hâm

Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói, bởi thế suốt đời cứ bị ăn hiếp mà không làm sao được.

Trạng Lợn xem bói

Chung Nhi đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Thế nào lại gặp hai ông bạn đồng hành khi trước vào nhờ xem một quẻ. Ba người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Hai người bạn kia liền bảo Chung Nhi gieo cho một quẻ xem phận rồng mây phen này thế nào.

Đào Hoa Trong Gió Loạn

Subscribe to RSS - Chuyện