Lễ dước đức Thành Hoàng Làng về Đình

Ngày 19/3/2013 tức ngày 8/02 năm Qúy Tỵ Làng ta đã dước đức Thành Hoàng Làng về đình làng.

đền làng vệ
dước thành hoàng làng về đình
Đình làng vệ
bức đại tự trong đình
thành hoàng làng vệ

Bình luận

1

de nghi ban dang chu y chinh ta. ruoc tuong duc thanh hoang lang chu khong phai duoc duc thanh hoang lang

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này là để kiểm tra cho dù bạn là một người khách truy cập và để ngăn chặn gửi thư rác tự động.

Nhập hai từ: