Học tập

Hỗ trợ sĩ tử đi thi

Để hỗ trợ cho các sĩ tử quê ta có điều kiện thuận lợi trong kỳ thi Đại Học sắp tới. Mong tất cả mọi người người đang sống, làm việc, học tập tại Hà Nội có điều kiện hãy hỗ trợ các em chỗ ăn ở tại nhà, phòng trọ của mình, nơi gần địa điểm thi của các em. Để các em có điều kiện tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!
Chúc cho các em có một kỳ thi thật tốt!

Đây là danh sách sinh viên người Làng Hộ Vệ tốt nghiệp năm 2013. Mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ mọi người tìm được một công việc tốt.

1. Nguyễn Văn A

...

Đây là danh sách sinh viên người Làng Hộ Vệ tốt nghiệp năm 2012. Mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ mọi người tìm được một công việc tốt.

1. Nguyễn Văn A

...