Gặp mặt giao lưu Đồng Hương Hộ Vệ lần 3

Đồng Hương Hộ Vệ xin chân thành cảm ơn các anh/chị đã nhiệt tình tới dự buổi giao lưu gặp mặt của hội. Sự nhiệt tình của các anh/chị đã mang lại thành công cho buổi giao lưu này. Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, sự ủng hộ của các anh/chị cho đội bóng FC Hộ Vệ về cả vật chất và tinh thần.

Trong buổi giao lưu có điều gì sơ suất xin các anh/chị thứ lỗi và cho ý kiến đóng góp để lần sau sẽ tốt hơn. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các anh/chị để lần sau chúng ta tổ chức: "Vui vẻ - Ý nghĩa - Tiết kiệm" hơn nữa. Để có những hoạt động ý nghĩa hơn hướng tới sự phát triển của các cá nhân và đó cũng là sự phát triển chung của làng chúng ta.

Năm nay, lực lượng sinh viên tham gia đã giảm so với hai năm trước. Đặc biệt là không có mặt của các em sinh viên năm nhất, đây là một thiếu sót vô cùng đáng tiếc. Đồng Hương Hộ Vệ mong răng trong những lần tới, các em sinh viên sẽ tham gia nhiệt tình và trở thành một trong những lực lượng lòng cốt của hội. Để có thể gây dựng được sự đoàn kết của giới trẻ, hướng tới mục tiêu đoàn kết phát triển trong tương lai.

Sau đây là một số thông tin và hình ảnh trong buổi giao lưu:

Đóng góp và chi phí cho buổi giao lưu:

-Tổng số tiền đóng góp: 4,600,000 vnđ

- Chi phí ăn uống: 3,600,000 vnđ

- Chi phí hát Karaoke: 1,974,000 vnđ

- Tổng chi phí: 5,574,000 vnđ

Danh sách các anh/chị đã ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ:

 STT  HỌ VÀ TÊN  SỐ TIỀN(VNĐ) 
1 Anh Hùng (Kiểu)               500,000
2 Anh Hiệu (Nga)               200,000
3 Anh Trung (Đạo)               300,000
4 Anh Hùng (Minh)               500,000
5 Anh Nam (Hiền)               500,000
6 Anh Hơn               200,000
     
  TỔNG CỘNG            2,200,000

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

ủng hộ đội bóng FC Hộ Vệ

Một số hình ảnh buổi giao lưu:

gặp mặt giao lưu đồng hương hộ vệ lần 3 26-10-2014

gặp mặt giao lưu đồng hương hộ vệ lần 3 26-10-2014

Xem đầy đủ

gặp mặt giao lưu đồng hương hộ vệ lần 3 26-10-2014