Excel không tự động thay đổi giá trị total khi thay đổi biến

Kiểm tra chế độ automatic calculation của excel:
1. Với Excel 2003 bạn vào Tools > Option chọn vào tab Calculations rồi chọn chế độ Automatic Calculation như vậy là Ok.
2. Với Excel 2007 bạn chọn vào nút Office trên cùng của góc màn hình bên trái sẽ hiện ra một form. rồi chọn Excel Options ở phía dưới bên phải, form Excel options sẽ hiện ra bạn chọn tiếp vào Formulas khi đó ở phần Calculations options nhìn bên dưới Workbook Calculation chọn vào Automatic nhấn Ok vậy là được. Khi bạn thay đổi giá trị của biến thì kết quả của total tự thay đổi.