Doanh nghiệp

Đây là nơi giới thiệu về các công ty, doanh nghiệp của người Làng Vệ hiện đang sinh sống tại làng và trên mọi miền của đất nước cũng như trên thế giới có thể giới thiệu về doanh nghiệp của mình cho mọi người biết đến.