Để web drupal không load lại các khối cố định

Để trang web drupal không load lại các khối cố định chẳng hạn như phần header, menu, các block bên phải, bên trái cố định, các block ở footer. giúp cho trang web hiển thị nhanh hơn.
Đầu tiên bạn cần cài đặt module Boost cho trang web. sau đó bạn cần cấu hình cache: vào configuration\Development\Performance trong phần Caching bạn chọn vào ô Cache pages for anonymous users và Cache Block. để tối ưu Bandwidth cho web site bạn chọn vào ô Compress cached pages, Aggregate and compress CSS files, Aggregate Javascript files.
Như vậy chỉ một số thay đổi nhỏ cũng giúp trang web của bạn load mượt hơn. các block đỡ bị load lại.

Viết bình luận

CAPTCHA
Câu hỏi này là để kiểm tra cho dù bạn là một người khách truy cập và để ngăn chặn gửi thư rác tự động.

Nhập hai từ: