Danh sách bài viết hình ảnh

Làng Văn Hóa Hộ Vệ

Lễ đón nhận Làng Văn Hóa Hộ Vệ - Ngày 12 tháng 2 năm Ất Mùi 2015- Ngày 31 tháng 3 năm 2015 dương lịch.

Hình Ảnh Gặp mặt giao lưu Đồng Hương Hộ Vệ lần 3

Hình Ảnh Gặp mặt giao lưu Đồng Hương Hộ Vệ lần 3. 26-10-2014

Người đẹp Hộ Vệ

Mời các bạn chiêm ngưỡng người đẹp Hộ Vệ qua các thế hệ khác nhau.

Tục lệ làng vệ xưa

Đây là tài liệu nói về tập tục của Thôn Hộ Vệ mà cháu mới photo được từ cuốn sách HƯNG YÊN TỈNH VĂN LÂM HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔNG CẬN DUYỆT XÃ CÁC THÔN TỤC LỆ 興 安 省 文 林 縣 良 才 總 近 悅 社 各 社 村 俗 例 cháu đăng một phần lên để mọi người tham khảo. Tài liệu này có đủ cả 4 thôn của xã Cận Duyệt là: Đức tinh, Hỷ Duyệt, Đông Đô, Hộ Vệ. Vì chưa có thời gian lên cháu chỉ đăng một vài trang. Các cụ, các bác và mọi người ,có thể đọc và dịch cho mọi người hiểu thì hãy liên hệ với ban quản trị web. Để có thể đăng bản dịch và hiệu đính lên cho tất cả mọi người cùng xem.

Lễ dước đức Thành Hoàng Làng về Đình

Ngày 19/3/2013 tức ngày 8/02 năm Qúy Tỵ Làng ta đã dước đức Thành Hoàng Làng về đình làng.

Chuẩn bị khánh thành Đình Làng

Đây là một số hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành Đình Làng.