Danh sách sinh viên người Làng Hộ Vệ chuẩn bị tốt nghiệp đại học năm 2013

Đây là danh sách sinh viên người Làng Hộ Vệ tốt nghiệp năm 2013. Mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ mọi người tìm được một công việc tốt.

1. Nguyễn Văn A

...