Danh sách những người làng vệ đang học tập và làm việc tại Nhật Bản

Dưới đây là danh sách những người Làng Hộ Vệ hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Quốc.

1. Ông Nguyễn Văn A

...