Cách tạo sitemap cho các bộ máy tìm kiếm Google

1. Bạn vào trang web sau http://www.xml-sitemaps.com/

tạo sitemap

2. Bạn sẽ đợi cho đến khi sitemap được tạo xong

tạo sitemap

3. Tải sitemap về và đưa lên thư mục web của bạn

đưa sitemap lên web

Như vậy là bạn đã tạo được sitemap giúp cho bộ máy tìm kiếm google dễ dàng nhận dạng trang web của bạn.

Chúc bạn thành công!