Cách đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong word 2007

Đánh số trang tại trang bắt đầu tùy thích. Ví dụ: bạn muốn đánh số trang bắt đầu từ trang số 3 của file word.

1. Bạn đặt chuột vào cuối trang số 2 chọn tab Page layout -> chọn Bread -> chọn Next Page khi đó con chuột sẽ tự động nhảy xuống trang số 3.

đánh số trang

2. Khi con chuột ở trang số 3 bạn double click chuột lên vùng trắng phía trên để mở header và footer lên và chọn bỏ "Link to previous"

đánh số trang

3. Chọn Insert -> Page number -> Format page number rồi chọn Start at đánh số 1 vào và ok

đánh số trang trong word

đánh số trang trong word

4. Trong phần Design bạn chọn nơi mà số trang sẽ hiển thị bằng cách mở duble click để mở header/footer lên chọn Page Number -> chọn Button of page hay Top of page tùy ý như vậy là ok.

đánh số trang trong word

Đây là kết quả hai trang đầu sẽ không có số trang. Số trang sẽ được đánh kể từ trang số 3.

đánh số trang trong word

Đảm bảo được nếu bạn làm đúng như các bước ở trên.