20 CÂU THƯỜNG GẶP VỚI " TO BE "

1. Be careful ! 
Hãy cẩn trọng !

2. Be good ! 
Hãy ngoan đấy !- Cha mẹ dặn con.

3. Be happy ! 
Hãy vui lên !

4. Be kind !
Hãy tỏ ra tử tế!

5. Be on your toes !
Hãy thận trọng!

6. Be prepared !
Hãy chuẩn bị !

7. Be quiet !
Hãy im lặng !

8. Boys will be boys.
Con trai thì mãi là con trai thôi.

9. Don't worry, be happy
Đừng lo lắng, hãy vui lên.

10. I'll be back.
Tôi sẽ trở lại.

11. It could be worse.
Chuyện có thể đã tệ hơn.

12. Just be yourself.
Hãy là chính mình.

13. Let bygones be bygones.
Để quá khứ trôi vào dĩ vãng./ Chuyện gì qua cho nó qua.

14. Let it be.
Cứ kệ nó đi, hãy mặc nó như thế đi.

15. Things couldn't be better.
Mọi chuyện không thể tốt hơn được.

16. To be or not to be, that’s the question (*)
Tồn tại hay không tồn tại, đó chính là vấn đề.

17. To have a friend, be one.
Nếu muốn có bạn, hãy là một người bạn.

18. Too good to be true.
Tốt đến khó tin.

19. Treat others as you would like to be treated.
Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.

20. Whatever will be will be.
Chuyện gì đến thì sẽ đến.

Viết bình luận

CAPTCHA
Câu hỏi này là để kiểm tra cho dù bạn là một người khách truy cập và để ngăn chặn gửi thư rác tự động.

Nhập hai từ: